Välkommen till

SD Kungälv

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Viktigast!

Trygghet är inte bara att veta att du kan lita på välfärden när du behöver den, det är också att du känner dig trygg där du bor. På tio år har otryggheten ökat kraftigt. Varannan kvinna avstår att gå ut på grund av rädsla. När våldet eskalerat vi föreslagit kraftfulla åtgärder i och utanför skolan tyvärr utan gehör . Bostadskrisen har fått styrande politiker att använda dyra panikåtgärder, vi tror att Kungälv bäst känner sina förutsättningar och ska ha rådighet över migrationstillväxten.
Sverigedemokraterna vill att beslut ska genomsyras av vad som är bäst för vår stad och dem som bor här. Vårt löfte tar sikte på människorna, platserna och detaljerna som är Kungälv – stabilitet och kvalité ska kännas för vanligt folk!

Senaste Budget

Kungälv i fokus – kärnverksamhet först. Med prioritering på trygghet i och utanför skolan, minskad segregation, integration som knyts till Sverige, med självklara prestationskrav.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Denna förening tillhör

SD Västra Götaland Västra