Sverigedemokraterna i Kungälv | Förändring på riktigt!

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna i Kungälv

Detta är SD Kungälvs lokala webbplats.
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker!

Tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Kungälv.

 

 

 • KOMMUNFULLMÄKTIGE 28/1

  Av pierres den 9 februari, 2021
  0

  KOMMUNFULLMÄKTIGE 28/1

  👍 Idrottshall och förskola (7, 8)

  Sverigedemokraterna avstod att delta i dessa ärende då underlagen inte motsvarade våra förväntningar. Vi är däremot helt överens om behovet av både en idrottshall i Kärna och en förskola i Tjuvkil.

  Denna typ av långsiktiga åtaganden är att jämställa med investering och lån, då man i praktiken lånar pengar av entreprenören och återbetalar i form av hyra i stället för med amorteringar/avskrivningar samt ränta.  Då nödvändig dokumentation i form av investeringskalkyler, livscykelkostnadsanalyser samt jämförelser mellan de olika alternativen saknades i beslutsunderlaget ansåg Sverigedemokraterna att det helt enkelt saknades grundläggande underlag för att fatta ett väl underbyggt beslut.

  🌏 Goda livsmiljöer (15)

  Den tilltänkta hotellbyggnationen har en historik som politiker har drivit genom trots otaliga hinder; för liten tomt, för mycket buller, för höga luftföroreningar, förflyttningar av kommunal infrastruktur, för mycket parkeringsplatsbrist, genom överklagande, frångått samråd och bortsett från en betydande folklig motvilja, samt vid flera tillfälle vänt-ut-och-in-på-sig när kontrakt brutits.

  Vi Sverigedemokrater vill vara tydliga med att vårt NEJ inte rör verksamheten på insidan utan byggnationen och hanteringen samtidigt som politikerna gått emot experterna.

  Vi vill bygga och utveckla Kungälv men samtidigt vara varsamma om byggnaderna, platserna och detaljerna som är Kungälv. Nybyggnation ska smälta in och göras vacker så att människor kan trivas och vill stanna.

  / Victoria Dahlqvist

  (Gruppledare)

 • Året som gick 2020

  Av Morgan Carlsson den 7 januari, 2021
  0
  Samtidigt som det rapporteras om att ännu en socialdemokratisk minister f(s)yndar på köpcentrum under mellandagsrean och Dan Eliasson semestrar på Kanarieöarna när pandemin är som värst sätter jag mig ner vid skrivbordet och tar fram pennan för att påbörja årets sammanställning. Att tolka regeringens otydlighet har varit nästan lika svårt som att låta bli att lämna skrivbordet för att ta reda varför barnen skrattar så gott ute i allrummet. Det är säkert fler som delar denna nya arbetssituation med mig, där ”hemmet” större delen av året har vikarierat som arbetsplats. Detta är dock obetydliga ”problem” i relation till annat. Några har blivit av med jobbet, andra fått se sitt livsverk -sin firma gå i graven och inte minst till alla dem som förlorat en anhörig som fallit offer för covid 2019. 30/12 hade 8727 människoliv avlidit.

  Tyvärr har inte brottsligheten tagit någon paus. 2020 drabbades Kungälv ett grovt rånförsök som ledde till att en oskyldig människa bragdes om livet. Den misstänkte gärningsmannen misstänks även begått lagbrott genom att lämna felaktiga identitetsuppgifter. Då den misstänkte gärningsmannen varit på permission när rånmordet begicks lade Sverigedemokraterna tidigt ett initiativ om att låta kommunen göra en Lex-Sara och Ivo -anmälan om hanteringen då permissionen slutade med att en oskyldig människas liv släcktes.

  Senare kom vi också att ställa frågor till kommunstyrelsens ordförande om bristande ansvar rörande den orimlighet att migranter med oklar identitet ska tillåtas identifiera sig som yngre. Vi alla befinner oss i sammanhang där den kronologiska åldern samt erfarenheten och mognaden som följer faktiskt är av betydelse. Både hjärnans och kroppens utveckling är helt olika, och hur det påverkar samhället och tredje part är en viktig fråga. Inte minst ur ett rättsperspektiv. Tillåter man äldre, unga vuxna infiltreras bland yngre barn då åsidosätter man barns trygghet!

  Politiska reaktioner uteblev dock men många kungälvsbor hörde av sig till oss med sin oro, de vågade inte gå ut, flera hade barn i våra kommunala verksamheter -i våra mellanstadie-skolor, några hade uppmärksammat tystnadskulturen kring identitetsbrott, andra hade själva varit placeringsfamiljer till nyanlända med ”oklar identitet”.
  Vi sverigedemokrater vill vara tydliga här, så länge staten och Migrationsverket inte tar sitt fulla ansvar och genomför åldersbedömningar omedelbart vid ankomst har kommunen ett stort ansvar och råder det en tystnadskultur kring identitetsbrott måste ett omtag ske. Kommunen ska inte skydda personer som bryter mot lagen och nyttjar statliga och kommunala förmåner man inte har rätt till. Föräldrar ska känna sig trygga när man lämnar sina barn i våra verksamheter.
  Trots allvaret uteblev tyvärr åtgärder.

  Vårt arbete bär frukt även i opposition. Den 4 september skriver kungälvsposten om att kommunen ska motsäga sig länsstyrelsens fördelningskvot av migranter, vilket är ett förslag vi sverigedemokrater initierade förra året. I år är det förstås lika orimligt att ta emot fler migranter då vi har en fortsatt enorm bostadsbrist i kommunen. Det är dock fler parametrar än bostadsfrågan som behöver beaktas. Antal personer i arbetslöshet ökade frekvent bland utrikesfödda trots den tidigare högkonjukturen. I statistiken syntes att fler inrikes födda kungälvsbor gick från försörjningsstöd till egen försörjning samtidigt som försörjningsstöden bland utrikesfödda ökat från 129 vuxna mottagare juli 2016 till 233 vuxna mottagare juli 2020.

  Kungälv har under pandemin förlorat 80 miljoner i skatteintäkter och vi står inför stora ekonomiska konsekvenser, med ökad otrygghet som följd.
  Vi prioriterade bort bostadsrätter och återställde besparingarna inom grundskolan. I budgetdebatten lyfte vi fram att elever som lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet har sedan 2016 ökat enormt. I Munkegärdeskolan så många som var fjärde elev! Under budgetdagarna i december lovade sektorchefen en särskild satsning. Den har vi under luppen.

  Sverigedemokraterna driver många av de vallöften vi gett våra väljare, och till hösten kommer vi budgetera för viktiga trygghets satsningar. För oss är kärnverksamhet och kungälvsbor prioriterade, inte att städa upp regeringens ohållbara politik!
  Mer från året som gått hittas här: https://kungalv.sd.se

  🔔🌟 God fortsättning på det nya året! 🌟🔔

  Victoria Dahlqvist, Gruppledare
  Morgan Carlsson, vice Gruppledare
  Greger Plannthin, Ledamot Ekonomiberedningen

  (mer…)

 • Vi måste försöka rädda en krisande bransch

  Av Morgan Carlsson den 22 november, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har idag lagt ett förslag till Kommunstyrelsen i Kungälv om att skyndsamt agera för att restauranger i kommunen skall ges tillstånd att leverera vin och öl i samband med catering av restaurangens mat.

   

  Kungälv 2020-11-22

  Morgan Carlsson för Sverigedemokraterna Kungälv

 • Victoria Dahlqvist budgetdebatt

  Av pierre den 10 november, 2020
  0

  2020-11-10 / Victoria Dahlqvist budgetdebatt i Kommunfullmäktige 2020-11-05


  Sverigedemokraternas gruppledare Victoria Dahlqvist debatterar även denna höst om orimligheten att kommunen konkurrerar med invånarna om bostadsrätter samt tillämpar en bostadskarriärs-modell där migranter startar på toppen med bostadsrätter och centrala villor, samt kravlösa kontrakt utan sluttid.
  Sverigedemokraterna säljer därför kommunens bostadsrätter och satsar bland annat på fastighetsunderhåll, arbete mot hedersrelaterat och återställer besparingarna inom grundskolan.
  Budget finns att ladda hem här:
 • HALVTID I POLITIKEN

  Av pierre den 23 september, 2020
  0

  2020-09-23 / Kungälvs-Posten 22 september 2020, KP tar tempen på oppositionspolitiken i Kungälv


  Sverigedemokraternas gruppledare Victoria Dahlqvist besvarar 2 frågor.
  1. Hur fungerar oppositionsarbetet i Kungälv?
  2. Hur bedriver ditt parti opposition?