Idag skriver Kungälvsposten om…….. | Sverigedemokraterna i Kungälv

Idag skriver Kungälvsposten om……..

2020-09-04 / Victoria Dahlqvist


Idag skriver Kungälvsposten om att kommunen ska motsäga sig länsstyrelsens fördelningskvot av migranter, vilket är ett förslag vi sverigedemokrater initierade förra året.
I år är det förstås lika orimligt att ta emot fler migranter då vi har en fortsatt enorm bostadsbrist i kommunen.
Vårt förslag avslog i kommunstyrelsen men man valde ändå att ta ett litet steg i rätt riktning genom att lägga en del av vårt iniativ till ett ”eget” förslag.

Det är dock fler parametrar som behöver beaktas.

TROTS STORT SAMHÄLLSENGAGEMANG I KOMMUNEN, HÖGKONJUKTUR, MER BIDRAGSJOBB – FLER MOTTAGARE AV FÖRSÖRJNINGSTÖD

Sverigedemokraterna har många gånger varnat för att använda sysselsättnings-begreppet. Om man nu då inte medvetet vill vilseleda sig själv och andra.
Antal personer i arbetslöshet ökar frekvent bland utrikesfödda under åren, trots tidigare högkonjuktur. Hela 25% av de inskrivna i Kungälv är födda utanför Europa.
Inte heller har ett ökat antal bidragsanställningar lett till att kurvan gett vika, socialstyrelsens rapporter visar att försörjningstöden lokalt fortsatt öka de senaste åren vad gäller utrikesfödda.
I Kungälv har antalet ökat från 129 vuxna mottagare juli 2016 till 233 vuxna mottagare juli 2020.
Detta visar också att sysselsättningsgraden inte är användbar eftersom ”sysselsättning” i praktiken kan under en hel månad endast innefatta 1h aktivitet -med skattefinansierade bidragsjobb dessutom!
På arbetsförmedlingen kan man följa utvecklingen noggrant. För den som kan sina databaser kan inte luras av ”sysselsättning-begreppet”.

Kungälv står inför stora förändringar och enorma ekonomiska konsekvenser, med ökad otrygghet som följd. Vi bör därför säga NEJ till ytterligare mottagande!

/ Victoria Dahlqvist gruppledare