Sverigedemokraterna i Kungälv | Förändring på riktigt! | Sida 2

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna i Kungälv

Detta är SD Kungälvs lokala webbplats.
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker!

Tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Kungälv.

 

 

 • Idag skriver Kungälvsposten om……..

  Av pierre den 4 september, 2020
  0
  2020-09-04 / Victoria Dahlqvist


  Idag skriver Kungälvsposten om att kommunen ska motsäga sig länsstyrelsens fördelningskvot av migranter, vilket är ett förslag vi sverigedemokrater initierade förra året.
  I år är det förstås lika orimligt att ta emot fler migranter då vi har en fortsatt enorm bostadsbrist i kommunen.
  Vårt förslag avslog i kommunstyrelsen men man valde ändå att ta ett litet steg i rätt riktning genom att lägga en del av vårt iniativ till ett ”eget” förslag.

  Det är dock fler parametrar som behöver beaktas.

  TROTS STORT SAMHÄLLSENGAGEMANG I KOMMUNEN, HÖGKONJUKTUR, MER BIDRAGSJOBB – FLER MOTTAGARE AV FÖRSÖRJNINGSTÖD

  Sverigedemokraterna har många gånger varnat för att använda sysselsättnings-begreppet. Om man nu då inte medvetet vill vilseleda sig själv och andra.
  Antal personer i arbetslöshet ökar frekvent bland utrikesfödda under åren, trots tidigare högkonjuktur. Hela 25% av de inskrivna i Kungälv är födda utanför Europa.
  Inte heller har ett ökat antal bidragsanställningar lett till att kurvan gett vika, socialstyrelsens rapporter visar att försörjningstöden lokalt fortsatt öka de senaste åren vad gäller utrikesfödda.
  I Kungälv har antalet ökat från 129 vuxna mottagare juli 2016 till 233 vuxna mottagare juli 2020.
  Detta visar också att sysselsättningsgraden inte är användbar eftersom ”sysselsättning” i praktiken kan under en hel månad endast innefatta 1h aktivitet -med skattefinansierade bidragsjobb dessutom!
  På arbetsförmedlingen kan man följa utvecklingen noggrant. För den som kan sina databaser kan inte luras av ”sysselsättning-begreppet”.

  Kungälv står inför stora förändringar och enorma ekonomiska konsekvenser, med ökad otrygghet som följd. Vi bör därför säga NEJ till ytterligare mottagande!

  / Victoria Dahlqvist gruppledare

 • Jimmie Åkessons sommartal 2020 ”Tomma floskler betalar inga räkningar”

  Av pierre den 26 augusti, 2020
  0

  Jimmie Åkesson sommartalar från Sölvesborg.

 • Sammanfattning av våren 2020

  Av pierre den 8 juli, 2020
  0

  2020-07-08 / Ladda ner PDF: sammanfattning våren 2020


  Jag tänkte avsluta med en sammanfattning av våren 2020.
  Med det vill vi önska våra följare en riktigt fin sommar!

  Somriga hälsningar,
  Victoria Dahlqvist       Gruppledare (SD)

  I revideringen av bostadsförsörjnings-programmet kunde man läsa att bostäderna avser främst att ”lösa bostad för nyanlända”. Vi sa NEJ till denna utformning då vi sverigedemokrater tycker detta är oacceptabelt mot alla dem som exkluderas från att ha en särskild hög prioritet. Det skapar polarisering men kan i praktiken också leda till att fler söker sig till kommunen och därmed förvärra bostadsbristen ytterligare.

  Kort därefter sa vi även NEJ till att förbos utdelning (1,8 miljoner) skulle gå till köp av ytterligare bostadsrätter.

  Sverigedemokraterna kommenterade årsbokslutet såhär: https://youtu.be/Kn3Khv3kk8o?t=10107

  Några av vårens förslag ur budget rör behovet att prioritera kärnverksamhet, att förvalta våra gemensamma tillgångar ansvarsfullt och ha kontroll på kostnader, bland annat:

  -uppdra sektorerna och Kommunstyrelsen att löpande redovisa den kommunala kostnaden som härrör mottagande av nyanlända och asylsökande
  -genomföra en kartläggning av bostadslösa genom frekventa mätningar året runt samt löpande ta fram relevant fakta gällande befolkningsprognos, och invandring i relation till bostadsbeståndet samt månadsvis redovisa antalet tillgängliga lägenheter i det allmänna bostadsbeståndet och genomsnittlig kötid för att erhålla en lägenhet
  -inventering av underhållsbehovet i syfte att möjliggöra en prioritering av åtgärder för att minska underhållsskulden samt förebygga och minska kostnaderna för akut felavhjälpande som beror på dåligt underhåll
  -prioritera investeringar utifrån lagkrav, nödvändighet samt övriga investeringar beslut för att nå ett långsiktigt positivt operativt kassaflöde och därmed kunna ta fram en amorteringsplan för kommunens skulder

  Sverigedemokraternas ledamot i ekonomiberedningen, Greger Plannthin kommenterar det ekonomiska läget: https://kungalv.sd.se/sverigedemokraternas-ledamot-i-ekonomiberedningen-greger-plannthin-kommenterar-det-ekonomiska-laget/

  Den 10 Maj överfölls en 55-årig kvinna på en gångbro över E6 i Kungälv. Kvinnan skadades mycket allvarligt av den kniv som används vid det våldsamma rånförsöket. Drygt en vecka senare grips en minderårig gärningsperson misstänkt för försök till grovt rån och mordförsök. Kvinnan avled senare av sina skador.

  Vid omhändertagande enligt LVU bör det innan en permission beviljas kartläggas vilka risker en permission kan komma att få för den unge eller andra. Innan den unge får lämna boendet bör det kontrolleras med föräldrahemmet eller annat hem genom att personal från boendet följer med första gången – för att kartlägga eventuella risksituationer och förebygga misslyckande i form av missbruk, kriminalitet eller avvikningar.

  I socialnämnden väckte vi därför ett initiativ om att det skall säkerställas att en granskning (Lexsarah och IVO anmälan) lämnas in från kommunen då gärningsmannen blivit beviljad permission från ett LVU-omhändertagande som ledde till att en 55-årig kvinna blev rånmördad.

  När åklagaren senare uppger att den minderåriga gärningsmannens åldersuppgifter justeras från född 2007 till född 2003 lämnar vi också in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

  Hur ser riskbedömningarna ut vid placeringar av asylsökande barn med oklar identitet och ej fastställd ålder?

  Hur säkerställer Kungälvs kommuns styrande att inga överåriga går i våra skolor idag, och att inga vuxna bor på boenden avpassade för barn?

  Planeras några ytterligare åtgärder för att säkerställa att äldre ungdomar och vuxna inte utnyttjar kommunala förmåner avsedda för barn?

  Kommunstyrelsens ordförande har inte svarat än, men du hittar interpellationen i sin helhet att läsa här: https://kungalv.sd.se/interpellation-till-miquel-odhner-ang-aldersbedomningar/

  På sista kommunfullmäktigemötet sa vi NEJ till att låna ut pengar till en enskild sportklubb. Det är ansvarslöst att låna ut pengar när vi befinner oss mitt i en brinnande pandemi. Om kommunen skulle tillgodose klubbens önskan om ett lån så kommer det finnas fler som önskar liknande lösningar och därmed riskeras att få ett prejudikat under rådande situation som kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser för kommunens kärnverksamhet – skola, omsorg och infrastruktur, det vill säga kommunens huvuduppdrag.

  Vi yrkade bifall till vår motion om barnomsorg på obekväm arbetstid, tyvärr utan gehör från majoriteten och Liberalerna. Du kan se mitt anförande här: https://youtu.be/-vE1KWAuVR0?t=101

  ”-Barnomsorg på obekväm arbetstid genererar ökade skatteintäkter och ökad möjlighet till försörjning. Det är också en rättvisefråga för alla de ensamstående föräldrar som idag måste tacka nej till ett jobb eller avstå heltid och därmed i värsta fall förlora sin försörjningsförmåga.

  Barnomsorg på obekväm arbetstid är inte ett lagkrav utan en strävanslagstiftning. I en Granskning skolinspektion framkommer att det är stora skillnader hur lagen ska tolkas, att ett utskick inte är tillräckligt, och att föräldrar anpassar till vad som erbjuds och att behovet växer.
  Skulle du ta ett jobb utanför kontorstid när kommunen tydliggör i ansökan att  ”Förskolor och fritidshem har generellt öppet mellan 06.30 – 18.00. I familjedaghemmen finns, förutom de tider som gäller för övrig verksamhet, viss möjlighet att ta emot barn på andra tider?

  Det är väldigt många saker som kommunen lägger pengar på som inte är lagkrav. Barnomsorg på obekväm arbetstid kostar 3 miljoner, det är att jämföra med knappt en och en halv bostadsrätt till två nyanlända, eller en bråkdel av en väldigt dyr rondell, listan kan göras mycket lång.

  Arbetstid utanför kontorstid rör många jobb: inom handels, inom det polisiära, vård och omsorg. Vill vi ha fler poliser på våra gator, och fler som jobbar inom samhällsviktiga yrke är barnomsorg på obekväm arbetstid en viktig pusselbit!”

   

   

 • Interpellation till Miquel Odhner ang åldersbedömningar

  Av pierre den 25 juni, 2020
  0

  2020-06-25 / Ladda ner PDF: 200625 interpellation MO KF åldersbedömningar

  Kommunfullmäktige                                      2020-06-22


  Interpellation                                                           Victoria Dahlqvist Gruppledare (SD)

   

  Den 10 Maj skakades Kungälv av ett rånöverfall. En 55-årig kvinnan skadas så allvarligt av två̊ knivhugg vid överfallet att hon senare avlider av skadorna. En minderårig gärningsperson född 2007 (enligt egen uppgift) grips och misstänkt för försök till grovt rån och mordförsök som vid offrets död justeras till mord. Vid detta skede uppger åklagaren att den minderåriga gärningsmannens åldersuppgifter är felaktiga. Enligt åklagaren ska gärningsmannen vara född 2003.

  Nära och kära har förlorat sin älskade mamma, mormor, väninna, arbetskamrat. Att gärningsmannen nu kan genomgå̊ en rättegång gör skillnad för de anhöriga. En fällande dom ger dem upprättelse men aldrig deras älskade tillbaka.

  Det är inte första gången som asylsökande åldersuppgifter reviderats under en polisutredning. Bland annat minns jag den unga kvinna som arbetade på ett HVB-boende i Mölndal. Hon knivmördades hänsynslöst av en gärningsman som uppgett till migrationsverket att han var 15 år men skrevs under utredningen upp till vuxen ålder.

  I ett nordiskt perspektiv uppmärksammade danska migrationsverket tidigt att incitamenten för att uppge fel ålder var, för många asylsökande, skyhöga och att kontrollen i Norden var bristfällig. Genom en rättsmedicinsk utredning fann man att hela 3 av 4 hade en annan ålder än den man uppgivit och hela 53% var över 18 år. Liknande siffor rapporteras även i Norge och Finland. Trots kunskapen var frågan länge låst i Sverige. 2016 satte testning igång, något som Sverigedemokraterna krävt under många år. Resultaten från RMV (Rättsmedicinalverket) som utfört testerna har visat på stora skillnader i vad asylsökande själva uppgett, och den verkliga fysiska åldern.

  Vi alla befinner oss i sammanhang där den kronologiska åldern samt erfarenheten och mognaden som följer faktiskt är av betydelse. Både hjärnans och kroppens utveckling är helt olika, både den fysiska styrkan och mentala utvecklingsnivån skiljer sig åt. Hur det påverkar samhället och tredje part är en viktig fråga. Inte minst ur ett rättsperspektiv och om man tillåter äldre, unga vuxna infiltreras bland yngre barn då åsidosätter man barns trygghet!

  Så länge staten och Migrationsverket inte tar sitt fulla ansvar och genomför åldersbedömningar omedelbart vid ankomst, så har kommunen ett stort ansvar! Det är helt orimligt att asylsökande med oklar identitet ska tillåtas identifiera sig som yngre!

  Med ovannämnda bakgrund, och för såväl omgivning som andra skolbarns framtida säkerhet vill jag fråga Kommunstyrelsens ordförande följande:

  – Hur ser riskbedömningarna ut vid placeringar av asylsökande barn med oklar identitet och ej fastställd ålder?

  – Hur säkerställer Kungälvs kommuns styrande att inga överåriga går i våra skolor idag, och att inga vuxna bor på boenden avpassade för barn?

  – Planeras några ytterligare åtgärder för att säkerställa att äldre ungdomar och vuxna inte utnyttjar kommunala förmåner avsedda för barn?

 • Sverigedemokraternas ledamot i ekonomiberedningen Greger Plannthin kommenterar det ekonomiska läget

  Av pierre den 10 juni, 2020
  0

  2020-06-10 / Ladda ner PDF: Kommentarer_Greger_Plannthin_20200610

  Kommentarer

  Osäkerheterna inför hösten är stora. Man vet helt enkelt inte vilka effekter som pandemin kan få på kommunens ekonomi. Man har ändå gjort en prognos som slutar på ett resultat som är 40 miljoner lägre än budget. Detta är inget konstigt i sig, men att hävda att man klarar att parera intäktsbortfallet inom budgetramarna är inte korrekt. Man har prognostiserat ett intäktsbortfall på 25 MSEK och en nettokostnadsökning med 20 MSEK jämfört med budgetramarna. Om man hade parerat intäktsbortfallet så hade det inneburit att nettokostnaderna i verksamheten hade minskat i motsvarande grad, inte ökat.

  En stor anledning till att resultatet inte försämrats ytterligare är statsbidragen som kompenserar intäktsbortfallet. Hade kommunen inte haft dessa bidrag så skulle resultatet sett mycket sämre ut.

  Minskade exploateringsintäkter belastar nu verksamheten med -10 MSEK eftersom åtminstone en entreprenör vill flytta fram byggnationen. Resterande -15 MSEK av nettokostnadsökningen ligger på sektorerna, samt att man har en positiv post om ytterligare utdelning från Kungälv Energi på +5 MSEK

  Försörjningsstöd

  Försörjningsstödet i T1 överstiger budgeten med 1,5 MSEK. Jämfört med motsvarande period 2019 hade man räknat med en minskning på 0,3 MSEK men i stället har det blivit en ökning med 1,5 MSEK. Då har inte den fulla effekten av pandemin slagit till än.

  Trots detta så har man i prognosen räknat med att försörjningsstödet under perioden maj-dec 2020 kommer att vara bättre än den budget man gjorde förra året. Budgeten för maj-dec är 12,0 men prognosen för samma period är 11,7, dvs 0,3 bättre. Detta verkar osannolikt med tanke på pandemin med ökande arbetslöshet som följd.

  I den totala prognosen kanske detta inte är stora siffror men det visar på osäkerheten i kvaliteten i prognosen.

  Budget Prognos Differens
  Perioden jan-apr 6,0 7,5* -1,5
  Perioden maj-dec 12,0 11,7 -0,7
  Total 18,0 19,2 -1,2

  *utfall

  Skatteintäkter

  Prognosen för skatteintäkterna 2020 bygger på SKR’s siffror från i slutet av mars, då Corona precis förklarats som en pandemi och Sverige hade drygt 100 avlidna. SKR’s prognos bygger på att pandemin skulle mattats av markant nu till sommaren och att det inte kommer en andra våg. Den ekonomiska återhämtningen prognostiserades också bli snabb och redan i slutet av 2020 ska vi vara tillbaka på nivåerna innan pandemin.

  Befolkningsökning och arbetslöshet

  Den planerade befolkningsökningen har helt stannat av under det första kvartalet och ligger nu ca 250 invånare under plan och har varit i princip stillastående sedan årsskiftet. Arbetslösheten har ökat från 3,6% till 4,4% sedan årsskiftet, varav nästan hela ökningen (0,5%) inträffade i april, dvs efter SKR’s ekonomiska prognos. Sedan dess har vi sett fortsatta ökade varsel från storföretagen.

  Lokaler och anläggningar

  Lokaler och anläggningar ökar sina kostnader med 5,2 MSEK för 2020. Detta beror främst på att ökade kostnader för akut felavhjälpande i fastigheter ökar och drabbar internhyressystemet negativt. Detta i sin tur beror på den ackumulerade underhållsskulden som ständigt ökar.

  Räntekostnader

  Resultatet förbättras i kommunens egen prognos genom att räntekostnaderna blir lägre än budgeterat med 5 MSEK. Detta beror inte på någon åtgärd som vidtagits utan på att man i budgeten hade en buffert och hade räknat på en högre räntesats än vad som var verkligheten.

  Aktieutdelning

  Man har prognostiserat med ytterligare 5 MSEK i ytterligare utdelning från Kungälv Energi AB, ett bolag står inför stora investeringar och som då behöver låna även till utdelningen.

  Sammanfattning 2020

  Skatteprognosen (-25 MSEK) bygger på gammal data från SKR, dock finns de beslutade ökningarna av statsbidragen med.

  Nettokostnadsökningen i verksamheten beror på att minst en entreprenör vill skjuta på byggstarten och därmed minskar exploateringsintäkterna (-10 SMEK). Sektorernas nettokostnadsökning i övrigt är (-15 MSEK).

  På kostnadssidan har man ”parerat” detta genom att man hade en buffert i räntekostnaderna redan i budgeten (+5 MSEK) samt att öka utdelningen från Kungälvs Energi AB (+5 MSEK).

  Skatteintäkterna är osäkra eftersom arbetslösheten är osäker. Man kan dock se att arbetslösheten ökade kraftigt i april. Nästan 2/3 av årets totala ökning av arbetslösheten inträffade under april. Om detta fortsätter så kommer situationen att bli allvarlig då detta inte finns med i prognosen vare sig som minskade skatteintäkter eller som ökat försörjningsstöd. De stora bolagen har nu börjat lägga varsel som, om de faller ut, kommer att inträffa under årets sista tertial.

  Framtiden

  För kommande år blir den ekonomiska situationen ännu tuffare. Redan i rambudgeten för 2021 gjorde man avsteg från de ekonomiska överskottsmålen genom att sänka från 4% till 2,4%. Om varselvågen blir verklighet så kommer skatteintäkterna att minska ytterligare och kostnaderna för försörjningsstöd öka.

  Den eventuellt uteblivna befolkningsökningen i år kommer också att få full effekt nästa år med minskade skatteintäkter.

  Samtidigt har man inte planerat för att underhålla våra fastigheter utan fortsätter med akut felavhjälpande som är mycket dyrare än att underhålla fastigheterna innan felen inträffar.

  Utbyggnaden av LSS ligger långt efter behoven.

  Att i det läget berömma sig själva för att inte behöva gå ut på kostnadsjakt är ju lite underligt. Man har ju redan konsekvent och dumsnålt undvikit kostnader som fastighetsunderhåll, LSS-utbyggnad, tillsättande av vakanta tjänster osv just för att hålla sitt mål på 4%.

  Prognoser i all ära, men jag saknar ett proaktivt synsätt med framtagande av olika scenarier där man bedömer effekterna och tar fram handlingsplaner för att ha beredskap att agera snabbare.