Vi i Kungälv | Sverigedemokraterna i Kungälv

Vi i Kungälv

Välkommen till Sverigedemokraterna Kungälv

bohuslan

Den 4 februari 2020 fick vi en ny kommunföreningsstyrelse i SD Kungälv.

 • Ordförande  Morgan Carlsson
 • 1:e Vice Ordförande  Viktoria Dahlqvist
 • 2:e Vice Ordförande/Sekreterare Pierre Syrén
 • Ledamot/Kassör  Greger Plannthin
 • Ledamot Rolf Carlsson
 • Suppleant Sylvia Strid
 • Suppleant Åsa Avenius
 • Suppleant Vakant

Vi finns representerade i följande delar inom politiken i Kungälvs kommun:

 • Kommunfullmäktige
  • Viktoria Dahlqvist, Vice ordförande KF,  Gruppledare
  • Morgan Carlsson, Vice gruppledare
  • Sven Niklasson
  • Niklas Andersson
  • Robert Kinhult
  • Annica Börstell
  • Göran Södersved
  • Bertil Augustsson
  • John Magnusson (ersättare)
  • Rolf Carlsson (ersättare)
 • Kommunstyrelsen
  • Morgan Carlsson
  • Sven Niklasson

 

 • Utskott från kommunstyrelsen
  • Utskottet för Samhälle och utveckling, Morgan Carlsson
  • Utskottet för  Trygghet och stöd, Morgan Carlsson

 

 • Nämnder
  • Sociala Myndighetsnämnden, Morgan Carlsson
  • Valnämnden, Rolf Carlsson
  • Miljö och Byggnadsnämnd, John Magnusson

 

 • Beredningar
  • Demokratiberedningen, Victoria Dahlqvist (Alla gruppledare från de olika partierna ingår här).
  • Ekonomiberedningen, Greger Plannthin
  • Beredningen för Samhälle och utveckling, Pierre Syrén
  • Beredningen för Bildning och Lärande, Annica Börstell
  • Beredningen för Trygghet och Stöd, Åsa Avenius
  • Kultur och fritidsberedningen, Rolf Carlsson

 

 • Övrigt
  • Styrelseuppdrag Stiftelsen Kungälvsbostäder, Björn Karmark
  • Styrelseuppdrag Kungälv Energi, Pierre Syrén
  • Styrelseuppdrag Gryaab AB, Morgan Carlsson ersättare
  • Styrelseuppdrag SOLTAK AB, Morgan Carlsson ersättare
  • Stiftelsen för kommunens fonder, Vakant
  • Kontaktpolitiker Ungdomsfullmäktige, Victoria Dahlqvist
  • Gode män vid lantmäteriförrättningar, Sven Niklasson
  • Nämndeman  Tingsrätten Göteborg, Bertil Augustsson
  • Nämndeman  Tingsrätten Göteborg, Annica Börstell
  • Nämndeman Tingsrätten Göteborg, Pierre Syrén
  • Nämndeman Förvaltningsrätten Göteborg, Pierre Syrén